جملات وسوسه انگیز و تحریک کننده جهت درس خواندن

alimaleki_jamshid

New member
آلبرت انیشتن
«همزمان با گسترش دایرهٔ دانش ما، تاریکی‌ای که این دایره را احاطه می‌کند نیز گسترده می‌شود
 
بالا