جملات مفید و جملات پرکاربرد زبان انگلیسی

Leyenda

Well-known member
زود باش . مایل هستم که شما ، تعدادی از دوستانم را ملاقات کنید come on. I'd like you to meet some of my friends

بعد از ظهر بخیر. ممکن است پاسپورت شما را ببینم ؟ good afternoon. may I see your passport,please

خوشحال هستم که کمک می کنم . این بخشی از کارم است I'm glad to help . it's part of the job

ما اتاق ۷۵۸ را برای شما رزرو کرده ایم we have room 758 reserved for you

حدودا پیاده ده دقیقه راه است it's about a ten-minute walk

لطفا گوشی را نگهدارید please hold

بیا برویم یه چیزی برای خوردن تهیه کنیم let's go get something to eat
 

Leyenda

Well-known member
جداً نمی دونم چطور از شما تشکر کنم I've no word to express my seep gratitude

اگه دستم بهش برسه If I get my hands on him

عافیت باشه (بعد از عطسه) Bless you

دست نزنید Hands off

صاف و پوست کنده حرف زدن/ رک حرف زدن Talk turkey

بخت یارم بود I had fortune on my side

چه عجب از این طرفا Fancy meeting you

من رو در جریان کارات بذار Keep me updated
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: Haydi

diseases

Well-known member
Success is a lousy teacher
It seduces smart people in to
thinking the can't lose

Bill Gates

موفقیت ، آموزگار کثیفی است
که انسان های باهوش را می فریبد
تا آنها بیاندیشند
ک هرگز شکست نخواهند خورد

بیل گیتس
 

diseases

Well-known member
Don't go for looks; they can deceive

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری

Don't go for wealth; even that fades away

به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست

Go for someone who makes you smile

به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند

Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

چون فقط یک لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی کند
کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند
 
بالا