جراحی بینی

maxin

Well-known member
در جراحی بینی، بیمار در اتاق عمل با روش بیهوشی موضعی یا عمومی تحت عمل جراحی قرار می گیرد. در ابتدا ، برش های جراحی بسته به وضعیت نوک بینی به صورت باز یا بسته انجام می شوند.سپس برش ها مورد بررسی قرار گرفته و قسمت استخوانی و غضروفی قسمت میانی بینی و غضروف نوک بینی تغییر فرم داده می شوند و غضروف های اضافی برداشته می شوند و با تغییر و جابه جایی و suturing فرم بندی می شوند.


شایان ذکر است که امروزه بیشتر تغییرات اناتومیکی پیچیده به خصوص نوک بینی با نخ های PDS 5-0 صورت می گیرند.استخوان اضافی را سوهان کشیده و در صورت لزوم ،غضروف از تیغه بینی برداشته شده و نوک بینی را به طرف بالا یا در بعضی جاها،که فرو رفتگی دارد وصل نموده و به آن حالت و فرم داده می شود . حتی استخوان های طرفین بینی پهن را می توان جابه جا نمود و اگر چنانچه ریشه بینی پهن باشد انرا باریک و اگر خیلی باریک باشد می توان به ان غضروف اضافه کرد و سپس به وسط هدایت نمود.


اگر بیمار سینوزیت و انحراف بینی و یا دارای بینی زینی شکل باشد نیاز است که از غضروف های گوش در عمل جراحی استفاده شود.در این حالت ،ابتدا با روش اندوسکوپی ،سینوزیت را اصلاح و سپس تیغه بینی که تغییر فرم به سمت راست یا چپ دارد را اصلاح کرده ،سپس چنانچه غضروف 4 ضلعی تیغه بینی در قسمت انحنا مقعر و مورب دارای در رفتگی باشد به خط وسط هدایت کرده و دو طرف سوراخ های بینی را به طور یکسان 50-50 تقسیم نموده و سپس غضروف های تیپ و نوک بینی را فرم بندی نموده و سپس قسمت استخوانی اصلاح می شود.در نهایت اگر پره های بینی عریض باشند ،به روش داخلی و خارجی کوچک نموده و فرم پره های بینی و سوراخ بینی را هماهنگ با نوک و ریشه بینی می نماییم . سپس اگر خونریزی فعال داشته باشد ،داخل بینی را مش گذاری کرده و اگر نداشته باشد نیازی به مش گذاری نیست.سپس داخل بینی را پاک نموده و در نهایت بینی از خارج گچ گرفته می شود.
 

maxin

Well-known member
شرایط خاص :


بینی های غیر طبیعی که دارای قوز یا نوک بزرگ می باشند یا دارای تغییر شکل به سمت راست یا چپ هستند به طوریکه در خط وسط صورت نباشند یا در حالتی که بینی بزرگ یا کوچک باشد، می توانند مورد این عمل جراحی قرار گیرند.
بینی بزرگ را در تمام سطوح کوچک نموده به طوریکه هارمونی صورت شود .گاهی موارد که بینی خیلی کوچک باشد می توان انرا بزرگ نمود.اگر تغییر شکل به راست یا چپ داشته باشد یا دارای انسداد داخل بینی به سمت راست یا چپ باشد یا پولیپ بینی باعث اختلال تنفسی در سمت راست یا چپ بینی شده باشد ،میتوان این مشکلات را اصلاح نمود.
در برخی موارد که عمل زیبایی توام با سینوزیت می باشد می توان سینوزیت را با روش اندوسکوپی انجام داد و سپس عمل انحراف بینی و زیبایی را انجام داد.
 

maxin

Well-known member
اطلاعات تخصصی:


پزشک باید در درجه اول ،دانش فیزیولوژی و اناتومی داخل بینی را به طور کامل بداند و دوران تخصصی اش را گذرانده باشد . در ضمن تجربه کامل و کافی داشته باشد ، زیرا دانش بدون تجربه و تجربه بدون دانش ،هیچ ارزشی نخواهد داشت و دانش و تجربه مکمل هم می باشند.جراحی بینی را رشته های گوش حلق و بینی ،جراحان پلاستیک و جراحان فک و صورت باید انجام دهند و در حیطه دیگر جراحان مانند جراح قلب و عروق و... نمی باشد.
گروه خدمتی:افراد مذکر و مونث از سن 18 سال به بالا
بیماران دچار خرخر و اشکالات تنفسی
بیماران دچار انحراف بینی به سمت راست و چپ
بیماران دارای بینی بزرگ ، قوزدار ،افتاده و پهن، فرو رفته ،زینی شکل که در بعضی فرهنگ ها موجود می باشند
بیماران دچار پولیپ بینی ،انحراف بینی و بیمارانی که دچار خرخر به علت انسداد داخل بینی می باشند.
بیماران دچار تصادف یا ضربه بینی
 

maxin

Well-known member
آناتومی یا تشریح بینی:

بینی (Nose) اولین قسمت گذرگاه تنفس است. بینی شکل هرم القاعده را دارد که قسمت فوقانی آن استخوانی و قسمت تحتانی آن غضروفی است. حفرههای بینی ، هوا را قبل از رسیدن به ریهها صاف ، گرم و مرطوب میسازند.

اصلیترین راه ورود هوا به دستگاه تنفسی ، بینی است. 3/2 بخش تحتانی حفره بینی پهن تر از بخش فوقانی بوده و بوسیله مخاط تنفسی ضخیم پرعروقی پوشیده شده است. و 3/1 فوقانی آن ، که باریکتر است، بوسیله مخاط بویایی رنگ پریدهای پوشیده شده و محل قرار گیری گیرندههای بویایی میباشد.
استخوان بینی (Nasal bone) ، استخوانی است زوج و مستطیلی که در طرفین خط واسط و در زیر استخوان پیشانی قرار گرفته است و اندازه و شکل آن در افراد مختلف ، متغیر است. بخش خارجی ناحیه برآمده و سطحی است که در ناحیه صورت وجود دارد و شامل دو بخش است:

بخش استخوانی ، شامل استخوانهای بینی و زائده پیشانی فک بالا.
بخش غضروفی که شامل تعدادی غضروف بهم چسبیده است.
 

maxin

Well-known member
از سوراخهای خارجی بینی (Nostrils) در جلو تا سوراخهای عقبی بینی (Choanae) امتداد داشته و توسط یک دیواره میانی بینی به دو نیمه چپ و راست تقسیم میگردد. ابعاد تقریبی هر حفره بینی شامل ارتفاع 5 سانتیمتر ، طول 5 - 7.5 سانتیمتر و پهنا از نزدیکی کف 1.25 سانتیمتر و پهنای سقف بینی در یک حفره حدود 2 میلیمتر است. هر حفره شامل جدار تحتانی ، جدار فوقانی ، جدار داخلی و جدار خارجی است. در تشکیل هر جدار بخشهای زیر شرکت دارند:

جدار تحتانی از زائده کامی استخوان ماگزیلا و صفحه افقی استخوان کامی.
جدار فوقانی از جلو به عقب ، استخوان پیشانی و استخوان اسفنوئید شرکت دارند.
جدار داخلی از استخوان خیش ، تیغه عمودی استخوان غربالی و غضروف تیغه بینی تشکیل شده است.
جدار خارجی دارای سه برجستگی به اسامی شاخکهای فوقانی ، میانی و تحتانی میباشد.
 

maxin

Well-known member
در عقب حفره بینی ، سوراخ شیپور استاش قرار دارد که بینی را با گوش میانی مرتبط میسازد. مخاط پوشاننده حفرههای بینی به داخل گوش میانی و سینوسها نیز کشیده شده و التهاب این مخاط در داخل سینوسها ، عارضه سینوزیت را ایجاد میکند.

قسمت قدامی بینی ، دهلیز نامیده میشود که اپی تلیوم آن در امتداد با پوست و دارای موهای زبر و کوتاه ، غدد چربی و غدد عرق میباشد. قسمت خلفی حفره بینی توسط اپی تلیوم تنفسی پوشیده شده و بدین جهت ، ناحیه تنفسی نیز نامیده میشود. در زیر اپی تلیوم ناحیه تنفسی آستر قرار گرفته که حاوی غدد مختلط سروزی و موکوسی و اجسام تورمی (Swell bodies) است.
 

maxin

Well-known member
اجسام تورمی شبکههای وریدی وسیع و تغییر یافتهای میباشند که در عمق آستر شاخکها در ناحیه تنفسی قرار گرفتهاند و ضمن عبور هوا باعث گرم شدن آن میگردند. تجمع خون در اجسام تورمی بطور متناوب باعث انسداد یکی از مجاری بینی میشود که این امر مانع از خشک شدن مخاط تنفسی در اثر عبور هوا میشود و آن را سیکل بینی نیز مینامند. در بیماریهای تنفسی مانند زکام ، اجسام تورمی هر دو مجرای بینی سبب گرفتگی بینی میشوند.

علاوه بر اجسام تورمی ، سیستم عروق غنی و سازمان یافته این ناحیه در گرم کردن هوای دم نقش مهمی دارد. بافت همبند آستر همچنین حاوی سلولهای لنفاوی ، مالت سل و پلاسما سل میباشد که آنتی بادیهای مترشحه بوسیله آنها مخاط بینی را در مقابل آنتی ژنها و میکروبهای مهاجم ، حفاظت میکند. مخاط تنفسی بینی فاقد زیر مخاط میباشد
 
بالا