ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دکتری(نیمه متمرکز)سال 1391

varia

Well-known member
رشته های مورد آزمون در گروه بهداشت مواد غذایی اعلام شده توسط سازمان سنجش کشور
رشته هاي مرتبط كه فارغ التحصيلان آن مي توانند در اين كد رشته شركت كنند
مواد امتحاني
نام رشته امتحاني
دكتري عمومي دامپزشكي، پزشكي، داروسازيكارشناسي ارشد: تغذيه، صنايع غذايي، زيست شناسي (غير از گرايش گياهي)، شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت موادغذايي
زبان انگليسی استعداد تحصيليميكروبشناسي مواد غذايي شيمي مواد غذايي بهداشت وبازرسي گوشت بهداشت و صنايع شير صنايع گوشت اپيدميولوژي بيماريهاي مشترك انسان و دام
بهداشت مواد غذايي
دكتري عمومي دامپزشكي، پزشكيكارشناسي ارشد: اپيدميولوژي
زبان انگليسی استعداد تحصيلياصول اپيدميولوژي آمار حياتي بيماريهاي باكتريايي،ويروسي، انگلي و غيرواگيردار دام و طيور بيماريهاي مشترك انسان و دام
اپيدميولوژي
 
بالا