تفاوت سرماخوردگی با آنفلوآنزا از نظر پزشکان:

iedaco

New member
آنفلوآنزا:
سردرد ( دردشدید).
تب ولرز ( افزایش ناگهانی دمای بدن به بیش از39درجه).
آبریزش و گرفتگی بینی ( بعضی اوقات).
درد عضلانی ( درد بسیار زیاد).
گلو درد ( گاهی).
ضعف و خستگی (بسیار شدید و طولانی مدت).
اسهال و شکم درد ( گاهی).
سرفه خشک ( تقریبا دائم وشدید).

سرماخوردگی:
سردرد ( به ندرت).
تب ولرز ( افزایش دمای بدن به ویژه در بزرگسالان و نوجوانان).
آبریزش و گرفتگی بینی ( مکرر و به طور شایع همراه با عطسه).
درد عضلانی ( خفیف تا متوسط).
گلو درد ( غالبا).
ضعف و خستگی( اندک).
اسهال و شکم درد ( به ندرت).
سرفه ( خفیف تا متوسط).
 
بالا