..::تست میکروب شناسی

mojnia

New member
و چه خوب بود تست های خودمون رو جایی قرار می دادیم و تکرار می کردیم
 

ارشد1394

New member
1) کدام باکتری دارای بیش از یک کروموزوم (2 عدد) بوده و یکی از آن ها کروموزوم خطی است؟ این سوال سخته توقعی هم ندارم کسی بلد باشه
کدام باکتری گرم منفی لیپوپروتئین برانز ندارد؟ و کدوم باکتری دارای بیشترین نوع این لیپوپروتئین است؟
 

mojnia

New member
سودوموناس آئروژینوزا لیپوپروتئین براون نداره
 

abtin13

New member
1) کدام باکتری دارای بیش از یک کروموزوم (2 عدد) بوده و یکی از آن ها کروموزوم خطی است؟ این سوال سخته توقعی هم ندارم کسی بلد باشه
کدام باکتری گرم منفی لیپوپروتئین برانز ندارد؟ و کدوم باکتری دارای بیشترین نوع این لیپوپروتئین است؟

Agrobacterium tumefaciens یا اسم دیگش Rhizobium radiobacter
 

ع ل ی رضا

New member
1) کدام باکتری دارای بیش از یک کروموزوم (2 عدد) بوده و یکی از آن ها کروموزوم خطی است؟ این سوال سخته توقعی هم ندارم کسی بلد باشه
کدام باکتری گرم منفی لیپوپروتئین برانز ندارد؟ و کدوم باکتری دارای بیشترین نوع این لیپوپروتئین است؟

ظرف یه ماه و نیم چنان همه چی از یادم رفته که اصن انگار از اول هیچی درس نخونده بودم
 
بالا