تخمین رتبه

mey4am

New member
دوستان بنظر من تخمین رتبه زیاد قابل اعتماد نیس چون من نفر اول شدم:33:
نمیدونم چرا هیشکی نیس فقط خودمم:65d6a5d6s:
 

biosta

Well-known member
اگر تعداد شرکت کنندگانش با توجه به شرکت کنندگان کنکور در رشته ی مورد نظرتان به یک حدی ( به نظرم یک دهم شرکت کنندگان ) برسد قابل اعتماد هست
این یک دهم رو را از تجربه ی پارسال می گم
رشته ی با 5000 شرکت کنند اگر 500 نفر در تخمین رتبه شرکت کنند ، تخمین رتبه به رتبه ی واقعی تون خیلی نزدیک خواهد بود .
 

ergonomics

New member
سلام
در تخمین رتبه رشته ارگونومی دو مشکل اساسی وجود داره:
1- اصلا درس "ریاضی و آمار" در نظر گرفته نشده!!!
2- درس "روانشناسی" و "مدیریت" به طور مجزا در کارنامه آمده در صورتیکه درصد این دو درس با هم حساب میشه.
:smiliess (7):
** در کنکور ارگونومی امسال همه مواد درسی که درصداشون با هم اعلام و لحاظ میشه به غیر از زبان 20 سوال دارن.
** دروس "ریاضی و آمار" با هم (به تعداد 20) سوال در نظر گرفته میشن.
** دروس "مدیریت و روانشناسی" با هم (به تعداد 20) سوال در نظر گرفته میشن.
لطفا مشکل رو پیگیری کنید با وضع موجود تخمین رتبه هیچ اعتباری نداره:smiliess (7):
 

ergonomics

New member
از رسیدگی سریع و به موقع پشتیبانا متشکرم مشکل خدارو شکر برطرف شد.:rose:
دوستان ارگونومی بیان تخمین رتبه هر چی بیشتر باشیم تخمینا دقیقتر میشه:smilies-azardl (181
 

miladdd

New member
ﻧﻤﺮﻩ ﻫﺮدرس =ﺗﻌﺪاد ﺻﺤﯿﺢ ﺿﺮﺑﺪر3 +ﺗﻌﺪاد ﻏﻠﻂ ﺿﺮﺑﺪر ﻣﻨﻔﯽ ﯾﮏ و در آﺧﺮ ﻧﻤﺮﻩ ﻫﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ اوﻣﺪﻩ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ و ﺑﺎ ﻧﺼﻒ

ﻧﻤﺮﻩ زﺑﺎن ﺟﻤﻊ ﮐﻦ اﯾﻦ ﻣﯿﺸﻪ ﻧﻤﺮﻩ ﺷﻤﺎ
 
بالا