***///***بچه ها یعنی چی؟؟یکی بگه...***///***

saiedeh17

New member
بچه ها ی سوال
اینکه گفتن هر کس با توجه به کارشناسیش دو تا رشته میتونه انتخاب بکنه
ینی من ک پرستاری ام از مجموعه پرستاری دو تا رشته یا نه یکی پرستاری یکی مثلا علوم ازمایشگاهی
 

sepid71

New member
بچه ها ی سوال
اینکه گفتن هر کس با توجه به کارشناسیش دو تا رشته میتونه انتخاب بکنه
ینی من ک پرستاری ام از مجموعه پرستاری دو تا رشته یا نه یکی پرستاری یکی مثلا علوم ازمایشگاهی

دورشته از 2 مجموعه متفاوت.دوتا پرستاری رو نه نمیتونی.
 
بالا