بهترین منابع ارشد هماتو

arvin.hesamy

New member
بیوشیمی کدوم منبع مناسبه
احسانی.خانه زیست شناسی.چکیده دولین یا لیننجر
 

arvin.hesamy

New member
عباس بهادر نشر اندیشه رفیع.نظرتون در مورد نشر خسروی برای کنکور زیست شناسی چیه?
 
آخرین ویرایش:
نشر اشراقيه اس کتاب عباس بهادر، براى کنکورو نخوندم نمى دونم در چ سطحيه اما اين کتابى ک گفتم هم کامله و هم اينکه از خوندنش لذت مى بريد کتابيه ک مطالبو خيلى قشنگ و روون بيان کرده
 
بالا