بهترین زمان برای دعا سحر است

nazanin2045

New member
سحرگاهان و لحظات پاياني شب، كه متصل به سپيده دم است، بهترين اوقات براي آموزشهاي معنوي و تقويت حالات روحاني و ايجاد نشاط و جذبة ملكوتي در روح و جان آدمي است. آثار اين تمرينها در آن لحظات در روح انسان عميقتر و دوامش بيشتر است.
ابن ابي يعفور مي گويد: «به حضور امام صادق (ع) عرض كردم: قربانت شوم! بفرماييد آن ساعتي كه نزديكترين ساعات انسان به خدا است و خدا به او نزديك است كدام ساعت است؟ ` حضرت فرمودند: چون آخر شب برخيزد و در حالي كه چشمها در خواب اند، شاداب وضو بگيرد و در عبادتگاه خود بايستد و با حضور قلب و توجه دل به خدا تكبير نماز بگويد و با تلاوت قرآن دو ركعت نماز بهجاي آورد و آنگاه براي اقامة نماز برخيزد. در اين موقع، از آسمان، از جانب عرش، اين ندا برخيزد: « اَيُّها العَبدُ المُنادي رَبَّهَ اِنَّ البِرَّ لَيُنشَرُ عَلي رَأسِكَ مِن عَنانِ السَّماءِ وَالمَلائِكَةُ مُحيطَةٌ بِكَ مِن لَدُن قَدَمَيكَ اِلي عَنانِ السَّماءِ وَاللّهُ يُنادي: عَبدي لَوتَعلَمُ مَن تُناجي اِذاً ما اِنفَتَلتَ . ` »
(اي بندة خداخوان، اكنون خير و نيكي از سوي اعلاي آسمان بر سرت در حال ريزش است و فرشتگان از كنار پاهايت تا اوج آسمان اطرافت را گرفته اند؛ و خدا ندا مي كند اي بندة من، اگر بداني با كه در حال گفتگو و راز و نيازي هرگز قلب و دلت را از توجه به او برنمي گرداني.)

چو شب گردد اگر هوشياري اي دوست نباشد خوشتر از بيداري اي دوست
چو شب گردد چو شمع محفل اي جان به دل سوز و به چشم اشكي بيفشان
چو شب گردد به سازِ عشق برخيز رها كن دل به زلف دلبر آويز
به همراه شباهنگان افلاك به راه عشق تاز از بسترِ خاك
به خاك از آب چشمان آتش افروز دل از مه طلعتان آسمان سوز
به ديده باش چون ابر گهربار به دل سوزانتر از شمع شرربار
چو مرغ حق به دل با نالة زار به ذكر حق سحر گردان شب تار
كه بخشندت ز الطاف الهي ز آه شب نشاط صبحگاهي
التماس دعا.برای شفا همه مریضا و برای آرامش خاطر و خوشبختی همه دعا کنید.
[/b]
 
آخرین ویرایش:
بالا