برای شفای "مرتضی پاشایی" خواننده خوب کشورمون دعا کنیم ...

hebe.nurse

New member
:sad: خیلی وقت بود اهنگاشو دیگه گوش ندادم. دوباره داغ دل......حیف حیف :sad:
 
بالا