بدست آوردن شمار تپش طبیعی قلب در سنین گوناگون

قاعده ای برای بدست آوردن تعداد ضربان قلب طبیعی در سنین گوناگون

با درود بر دوستاندر نشانی زیر با حسابگرخودکار سقف ضربان طبیعی قلب خود را با وارد کردن سن و ورزشی که انجام می دهید بدست آورید

حساب کردن حداکثر شمارش طبیعی ضربان قلب


HeartBeat.gif

 
بالا