::با این 5 مرحله به راحتی روی کیک تان بنویسید

شفق بانو

New member

آن چه که نیاز دارید:

ماسوره نوک‌دار مخصوص
شیرینی

شکلات آب شده

کیک رویه‌دار

خلال دندان


اگر می‌خواهید خیلی راحت و آسان روی

کیک مطلبی را بنویسد این پنج مرحله را به دقت دنبال کنید.

برای مثال مراحل نوشتن " Happy Biirthday " به این شرح است :

مرحله اول:

برای ماسوره شیرینی، نوک مناسبی انتخاب کنید و درون آن، شکلات آب شده را بریزید.


نکته:‌

اگر ماسوره شیرینی ندارید یک کیسه فریزر برداشته و قسمت نوک انتهای آن را

، با قیچی ببرید، به صورتی که سوراخ کوچکی درآن ایجاد شود.

مرحله دوم:

بااستفاده از خلال دندان ابتدا و انتهای هر کلمه را روی یک خط مستقیم، مشخص و علامت‌گذاری کنید.


02c.jpg


انجام این کار به شما کمک خواهد کرد تا با تمرکز بهتری، کار را شروع کرده و نوشته‌های شما در مرکز کار قرارگیرد.

مرحله سوم:

با خلال دندان روی رویه کیک اثر گذاری کنید.


03c.jpg


درصورتی که در نوشتن اشتباه کردید آن قسمت را با رویه جدید بپوشانید و دوباره شروع کنید.

مرحله چهارم:

قبل از این که به طور مستقیم روی کیک بنویسید سعی کنید متن مورد نظر را ابتدا بر روی یک بشقاب یا هر

سطح صاف و تمیز دیگری تمرین کنید تا با اعتماد به نفس و آمادگی بیشتری کار اصلی را شروع کنید.


04c.jpg


مرحله پنجم:

از دست دیگرتان برای همراهی با دستی که می‌نویسد کمک بگیرید تا به طور یکنواخت و بدون لرزش، متن

مورد نظر که از قبل اثرگذاری شده، با شکلات آب شده پر شود.
05c.jpg
 
آخرین ویرایش:
بالا