اگر نمی خواهید بیمار شوید...

rahele.t

New member
اگر نمي خواهيد بيمار شويد؛ احساساتتان را بيان کنيد.
هيجانات و احساساتي که سرکوب يا پنهان شده باشند به بيماري*هايي نظير ورم
معده، زخم معده، کمر درد و درد ستون فقرات منجر مي*شوند.
سرکوبي احساسات به مرور زمان حتي مي*تواند به سرطان هم بيانجامد. در آن
زمان است که ما به سراغ يک محرم مي*رويم و رازها و خطاهاي خود را با او
در ميان مي*گذاريم!
گفتگو، صحبت کردن، کلمات، ... وسيله درماني قدرتمندي هستند.


اگر نمي خواهيد بيمار شويد؛ تصميم گيري کنيد.
افراد دو دل و مردد دچار دلهره و اضطراب هستند. دو دلي و بي*تصميمي باعث
مي*شود که مشکلات و نگراني*ها روي هم انباشته شوند.
تاريخ انسان بر اساس تصميم*گيري*ها ساخته شده است. تصميم*گيري دقيقاً به
معني چشم*پوشي آگاهانه از بعضي مزايا و ارزش*ها براي به دست آوردن بعضي
ديگر است. افراد مردد در معرض بيماري*هاي معدي، دردهاي عصبي و مشکلات
پوستي قرار دارند.اگر نمي خواهيد بيمار شويد؛ به دنبال راه حل ها باشيد.
افراد منفي، مشکلات را بزرگ مي*کنند و راه حل*ها را نمي*يابند. آن*ها غم
و غصه، شايعه و بدبيني را ترجيح مي*دهند. روشن کردن يک کبريت بهتر از
تاسف خوردن از تاريکي است. زنبور، موجود کوچکي است اما يکي از شيرين*ترين
چيزهاي جهان را توليد مي*کند. ما هماني هستيم که مي*انديشيم. افکار منفي
باعث توليد انرژي منفي مي*شوند که آن*ها نيز به نوبه خود تبديل به بيماري
مي*گردند.اگر نمي خواهيد بيمار شويد؛ در زندگي اهل تظاهر نباشيد.
کسي که واقعيت را پنهان نگاه مي*دارد، تظاهر مي*کند و هميشه مي*خواهد
راحت و خوب و کامل به نظر ديگران برسد، در واقع بار سنگيني را بر دوش خود
قرار مي*دهد. مثل يک مجسمه برنزي با پايه هاي گِلي. هيچ چيز براي سلامتي بدتر
از نقاب به چهره داشتن و زندگي کردن با تظاهر نيست. اين گونه افراد زرق و
برق زياد و ريشه و مايه اندکي دارند و مقصد آن*ها داروخانه، بيمارستان و
درد است.اگر نمي خواهيد بيمار شويد؛ واقعيت ها را بپذيريد.
سرباز زدن از پذيرش واقعيت ها و عدم اتکاء به نفس، ما را از خودمان
بيگانه مي سازد. هسته اصلي يک زندگي سالم، يکي بودن و رو راست بودن با
خود است. کساني که اين را نمي*پذيرند، حسود، مقلد، مخرب و رقابت طلب
مي شوند. پذيرفتن انتقادها، کاري عاقلانه و ابزار درماني خوبي است.اگر نمي خواهيد بيمار شويد؛ اعتماد کنيد.

کساني که به ديگران اعتماد ندارند نمي*توانند ارتباط خوبی با دیگران
برقرار کنند و نميتوانند رابطه پايدار و عميقي با ديگران به وجود آورند.
آن ها معنی دوستی واقعی را درک نميکنند. بي اعتمادي باعث کاهش ایمان فرد
مي گردد.


"دکتر دراتسیو وارلا"
 
بالا