اگر مونالیزا در جای دیگری بوجود می آمد:))))))))))

Nr1

Well-known member
619120_sarcastic.gif
 
بالا