اين نقوش ويرانگرند

maxin

Well-known member
در عصر حاضر، يكي از محبوبترين اشكال هنر در بدن، خالكوبي (تاتو) است كه تقريباً در سراسر جهان انجام ميشود. در اين عمل، جوهر رنگي زير لايه پوست وارد ميشود و رنگدانههايپوست را تغيير رنگ ميدهد. تاتو در دو نوع موقت و دائم وجود دارد. تاتوي دائم، مدت طولاني روي پوست بدن باقي ميماند؛ ولي تاتوهاي موقت زود پاك ميشوند كه به صورت مداد و يا عكسبرگردان هستند تاتوي موقت در برابر نورخورشيد و يا با استفاده از آب پاك ميشود؛ در حالي كه پاك كردن تاتوهاي دائم، زمانبر، مشكلتر است و نسبت به تاتوي موقت هزينه بالاتري دارد. تاتوي موقت معمولاً با استفاده از ابزارهاي سادهاي مانند يك قلم، رنگ و يا برچسب روي بدن حك ميشوند و اين كار را ميتوان در منزل انجام داد؛ اما تاتوي دائم حتماً بايد توسط شخص حرفهاي و با استفاده از ماشين آلات مدرن خالكوبي انجام شود. براي انجام تاتوي موقت هيچ محدوديت سني وجود ندارد؛ اما تاتوي دائم سن خاصي دارد.

مضرات خالكوبي
خالكوبيهاي دائم ميتوانند كشنده باشند و موجب بيماريهايي همچون هپاتيت b، هپاتيت c، كزاز، سفليس، سل و ساير بيماريهاي خوني شوند. در پژوهشي كه به تازگي انجام شده، خالكوبي را يكي از دلايل اصلي بيماري هپاتيت c دانستهاند. با توجه به اين پژوهشها، كساني كه خالكوبي انجام دادهاند، دو برابر بيشتر از ديگران در معرض ابتلا به هپاتيت قرار دارند. اين بيماري مرگبار سالانه جان بيش از دههزار نفر را ميگيرد. در حال حاضر بيش از چهار ميليون آمريكايي به اين بيماري مبتلا هستند. بيماري هپاتيت b ميتواند با 00004/0 ميليليتر خون به فرد ديگري منتقل شود و ويروس آن در نوك سوزن و يا دستگاه خالكوبي تا دو ماه زنده بماند. بنابراين اگر تاتو انجام دادهايد، بهتر است آزمايش هپاتيت b بدهيد، زيرا هر چقدر زودتر اين بيماري تشخيص داده شود، امكان درمان آن بيشتر است.
عفونت: سوزنها و لوازم غيراستريل تاتو ميتوانند بيماريهاي عفوني بيشماري را به فرد منتقل كنند. به همين علت، انجمن بانك خون آمريكا اعلام كرده است كه بين انجام تاتو و اهداي خون حداقل بايد يك سال فاصله باشد تا اگر فرد در اثر تاتو مبتلا به بيماري عفوني شده باشد در طول اين مدت مشخص شود. بنابراين بسيار مهم است كه قبل از انجام تاتو مطمئن شويد وسايل و لوازم تاتو كاملاً تميز و استريل هستند. بعد از خالكوبي نيز بايد تا يك هفته كه زخمهاي پوست ترميم ميشوند، به درستي از محل خالكوبي شده مراقبت كرد.
واكنشهاي آلرژيك: اگرچه واكنشهاي آلرژيك به رنگدانههاي تاتو بسيار نادر است، اما زماني كه حساسيت ايجاد ميشود، بسيار مشكلآفرين خواهد بود؛ چرا كه پاك كردن اين رنگدانهها كاري مشكل است. گاه ممكن است اين آلرژيها تا سالها همراه فرد باشد.

ويروس ايدز:
تزريقكنندگان موادمخدر با استفاده از سوزن يكديگر به راحتي ميتوانند ويروس بيماري ايدز را به يكديگر انتقال دهند، در خالكوبي نيز از يك سوزن توخالي استفاده ميشود كه اين سوزن با جلو و عقب رفتن، جوهر را از درون يك مخزن به پوست تزريق ميكند. اين سوزن نيز ميتواند يكي از راههاي انتقال بيماري ايدز باشد. بنابراين اگر تجهيزات خالكوبي بعد از استفاده براي هر مشتري استريل نشوند، بيماري به راحتي از يك فرد به فرد ديگر منتقل ميگردد. حتي ممكن است عامل و ويروس بيماري به درون جوهر نيز راه يابد. ويروس ايدز تا پانزده روز روي نوك سوزن زنده باقي ميماند.

پمپ تاتو: يكي ديگر از خطرات، پمپ تاتو است. اين پمپ ابزار خطرناكي است كه فرد تاتوكار در استفاده از آن بايد دقت زيادي كند؛ زيرا اين وسيله ميتواند بافت چربي و عضله بدن را سوراخ (دستگاه خالكوبي ميتواند پوست را 3000 بار در دقيقه سوراخ كند) و توليد زخم و خونريزي و يا كبودي كند.

دائمي بودن تاتو:
يكي ديگر از معايب تاتو، دائمي بودن آن است، زيرا بيش از 50 درصد افراد بعد از مدتي پشيمان ميشوند و به دنبال راهي براي پاك كردن آن ميگردند؛ اما از بين بردن آن كاري بسيار دشوار است. علت ديگر پشيماني افراد اين است كه گاه رنگدانهها در پوست عميق تزريق شده و ديده ميشوند. با وجود مهارت تاتوكار، باز هم رنگ به رنگدانههاي اطراف منطقه مورد نظر سرايت ميكند و لازم است براي پوشاندن اين اشتباه، آن را پاك كرد. بدن انسان در طول زمان تغيير ميكند و رنگ پوست صورت در فصلهاي مختلف و يا در پيري تغيير خواهد كرد. خالكوبي كه در يك دوره زماني ممكن است خيلي شيك و زيبا به نظر برسد، با گذشت زمان به يك طرح زشت تبديل خواهد شد و اين موقع است كه پاك كردن آن به اين سادگيها نخواهد بود.

روشهاي پاك كردن تاتو
بعضي از افراد سعي ميكنند تاتوي قبلي خود را با يك تاتوي جديد بپوشانند، هر يك از اين روشها معايب خاص خود را دارد كه در زير به آن اشاره خواهيم كرد:

ليزر: استفاده از ليزر يكي از آسانترين و مؤثرترين راهها براي پاك كردن تاتو است. اگرچه انجام آن پر هزينه و گران است و بايد براي آن بيش از هفتهها و حتي ماهها وقت صرف شود، ولي به نظر ميرسد مناسبترين روش باشد. در اين روش، پوست منطقه تاتو شده را به رنگ پوست طبيعي رنگآميزي ميكنند (البته در اين روش نيز ممكن است در نهايت سايهاي از تاتو روي پوست باقي بماند). در بعضي افراد نيز ليزردرماني در تماس با جوهر تاتو، ايجاد حساسيت ميكند، زيرا اغلب مواد تشكيلدهنده جوهرهاي تاتو با يكديگر متفاوتند و مواد ثابتي ندارند.

خراشيدن: در اين روش پوست را با استفاده از يك برس سيمي و يا سنباده الماسي خراش ميدهند. اين كار خود ممكن است جراحتها و زخمهايي روي پوست ايجاد كند كه براي هميشه روي بدن ماندگار باشند.

تيغزني: از بين بردن خالكوبي با يك محلول اسيدي است كه خود روي بدن زخم ايجاد ميكند. در بعضي موارد نيز از محلول نمك براي حذف رنگدانهها استفاده ميشود.

جراحي:
در اين روش يك بالن زير پوست قرار ميگيرد تا زماني كه خالكوبي برش داده و برداشته ميشود، جاي زخم كمتر روي پوست باقي بماند. براي حذف تاتوهاي بزرگتر به عمل جراحيهاي متعدد نياز است.

استتار: در اين روش رنگدانههاي جديدي كه تقريباً به رنگ پوست فرد است، روي رنگدانههاي قبلي تزريق ميشود. البته باز هم، به طور كامل خالكوبي از بين نميرود، زيرا اين رنگدانهها درخشش طبيعي پوست را ندارند و فقط رنگ تيره خالكوبي را از بين ميبرند. تقريباً شبيه رنگ پوست ميشود.

مراقبت از تاتو
اگر به تازگي بدن يا صورت خود را خالكوبي كردهايد، به اين موضوع توجه كنيد كه چند روز اول بعد از تاتو، مهمترين روزهاي نگهداري از آن و پيشگيري از ايجاد عفونت هستند. مراقبت از آنها بسيار آسان است و فقط كافي است براي آن وقت صرف كنيد. 1) حداقل تا چهار ساعت بعد از خالكوبي، پانسمان روي آن را باز نكنيد. پانسمان، زخمهاي شما را از ورود باكتري و عفونت حفظ ميكند و بهتر است تا صبح روز بعد روي زخم بماند. 2) به توصيههاي تاتو كار خود عمل كنيد. زماني كه ميخواهيد پانسمان را از روي زخم برداريد، حتماً دستهايتان را شسته و ضدعفوني و سپس خشك كنيد و بعد از برداشتن پانسمان، محل تاتو را با آب ولرم و صابون بشوييد و با يك پد يا حوله كاغذي نرم خشك كنيد. اغلب تاتوكارها، استفاده از يك روغن و يا پماد آنتيبيوتيك را از روز دوم به بعد توصيه ميكنند. روي تاتو را به آرامي چرب كنيد و مواظب باشيد ناخنهايتان پوست را خراش ندهند. 3) در روزهاي اول، حداقل روزي دو بار محل زخم را بشوييد و تا زماني كه آن را كاملاً خشك نكردهايد، از هيچ نوع پمادي استفاده نكنيد. 4) بعضي از پمادهاي آنتيبيوتيك حاوي سيتراسين هستند كه اين ماده ممكن است در بعضي افراد ايجاد حساسيت كند. حتماً به مواد تشكيلدهنده پماد توجه كنيد تا عاري از اين ماده باشد. 5) از پوشيدن لباسهاي تنگ اجتناب كنيد، زيرا ممكن است هنگام تعويض با خالكوبي شما تماس پيدا كرده و موجب خراشيدگي آن شوند. 6) در صورت مشاهده هرگونه جوش، تاول و عفونتهاي پوستي، حتماً به متخصص پوست مراجعه كنيد. 7) به جاي پماد آنتيبيوتيك، از وازلين استفاده نكنيد، زيرا وازلين سنگين است و راههاي تنفس پوست را مسدود ميكند. 8) زير دوش و يا هنگام شستشو، روي تاتو دست نماليد. 9) هر جايي از بدن را كه خالكوبي كرده باشيد، بايد بعد از حداكثر 10روز زخمهاي آن بهبود يابد. 10) در 10 روز اول از رفتن به استخر و قرار گرفتن در معرض كلر، نمك، الكل و آفتاب مستقيم خودداري كنيد.
 
بالا