اولین روز کارآموزی....

hamatology92

New member
امروز اولین روز کارآموزیمون بود ... خیلی سخت گذشت...
مخصوصا خونگیری از یه فردی که خودزنی کرده بود...مشمئزکننده بود:shocked::14::sadsmiley::smiliess (9):
 

mf2009

New member
امروز اولین روز کارآموزیمون بود ... خیلی سخت گذشت...
مخصوصا خونگیری از یه فردی که خودزنی کرده بود...مشمئزکننده بود: (9):
شما سال سوم تازه نخستین روز کار آموزی تونه ؟ ما از ترم دو رفتیم کار آموزی و همچنان ادامه دارد :smiliess (12):
 

Maharloei

New member
یادش بخیر اون وقتها که دانشجو بودیم و بیمارستان های شیراز با بچه های هم ورودی و سال بالایی تو آز چکارا که نمیکردیم.یادت بخیر شهید فقیهی،نمازی،مسلمین،رجایی،طالقانی و... .آز دانشکده هم خیلی خاطره دارم...
یاد دکتر گل افشان دکتر تمدن دکتر تخشسید دکتر پاک شیر دکتر معتضدیان دکتر زمردیان دکتر عسکری دکتر سروری دکتر گرزین
دکتر عرب سلغار آقای خدمتی آقای رضا رنجبران آقای کهن و...
چقد زود گذشت وتموم شد

- - - Updated - - -

یادش بخیر اون وقتها که دانشجو بودیم و بیمارستان های شیراز با بچه های هم ورودی و سال بالایی تو آز چکارا که نمیکردیم.یادت بخیر شهید فقیهی،نمازی،مسلمین،رجایی، طالقانی و... .آز دانشکده هم خیلی خاطره دارم...
یاد دکتر گل افشان دکتر تمدن دکتر تخشید دکتر پاک شیر دکتر معتضدیان دکتر زمردیان دکتر عسکری دکتر سروری دکتر گرزین
دکتر عرب سلغار آقای خدمتی آقای رضا رنجبران آقای کهن و...
چقد زود گذشت وتموم شد
 
بالا