اهل فتنه ازتن رنجورمرتضی پاشایی هم نگذشت...

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

saharandishe

New member
ازهمه ی دوستانی که لطف کردندواینجانظراتشون روگذاشتندممنونم،
بله معمولاقشرجوان احساساتی هستند،وخاطره های زیادی ازاین صداداشتندوحضورشون برای این مراسم خیلی طبیعی بود اگه دقت کنین غالباقشرجوان حضورداشتندجوانانی سرشارازاحساس وحضورشون هم صرفابه خاطرخودمرحوم پاشایی وخاطراتی که ازاین صداداشته اندبودهرچندبهتربودکمی احساساتشون روبه احترام خانواده ی مرحوم پاشایی بیشترکنترل می کردند،چراکه عکس هاییی که ازمراسم گرفته شده ازهر100نفر70-8-نفرشون دوربین به دست هستند،که این اصلاصحنه ی جالبی نیست وبه قول یکی ازدوستام اگرخدایی نکرده شماعزیزی ازافرادخانوادتون روازدست بدیدو80درصدمهموناتون به جای همدردی مناسب باحال شمافقط ازمراسمتون فیلمبرداری وعکس برداری می کردندشماچه حالی میشدید...به هرحال باهمه ی این اوصاف این مسئله دیگه تموم شده وبهتره ازهرموضوعی که پیش میاددرس وتجربه بگیریم تادراتفاقات بعدی هوشیارانه تررفتارکنیم وجای شکی هم براینکه یک عده معاند میخوان به هروسیله ی که شده ازکشورمون سوءاستفاده کنن وباسیاهنمایی های بیموردجو داخل رامشوش وافرادجامعه رونسبت به همدیگه زده کنن نیست
ازاونجایی که یکسری ازدوستان درخواست کردندکه این بحث تموم بشه چون روی روحیه دوستان تاثیرمنفی گذاشته مخصوصاکه غالباپشت کنکوری هستندویادآوری این مسئله باعث ناراحتیشون میشه،لذاچون خودم این موضوع روایجاکرده بودم بایدعنوان کنم،تاپیک بسته شد،لطفادیگه پست جدیدنزارید
بسیارازتوجهتون سپاسگزارم
درپناه خداوندمهربان سلامت وپایداروعاقبت به خیرباشید...

:riz304::riz304::riz304:
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا