:::انیمیشن های آناتومی بدن

انیمیشن های آموزشی برای درک بهتر آناتومی بدن انسان
برای مشاهده انیمیشن برروی لینک مورد نظر کلیک کنید.
آناتومی قلب

حرکات دودی

پروتئین سازی

شبکه هادی قلب

دریچه های قلب


سلام
من فقط تونستم آناتومی قلب و پروتئین سازی رو ببینم بقیه لینک ها خراب بود
سپاس

- - - Updated - - -

انیمیشن های آموزشی برای درک بهتر آناتومی بدن انسان
برای مشاهده انیمیشن برروی لینک مورد نظر کلیک کنید.
آناتومی قلب

حرکات دودی

پروتئین سازی

شبکه هادی قلب

دریچه های قلب


سلام
من فقط تونستم آناتومی قلب و پروتئین سازی رو ببینم بقیه لینک ها خراب بود
سپاس
 
بالا