استخراج تصاویر از مغز انسان

klara.20

New member
استخراج تصاویر از مغز انسان

دانشمندان «دپارتمان علوم شناختی مرکز تحقیقات علوم اعصاب ATR ژاپن» موفق شده*اند نخستین تصاویر را از مغز انسان استخراج کنند.

نتیجه فرآیند بسیار جالب بود، به این ترتیب که وقتی حروف neuron به معنای عصب به ترتیب به فرد آزمایش شونده نشان داده شد کامپیوتر مرکزی توانست از روی فعالیت الکتریکی مغز کلمه neuron را استخراج کند که با یک نرم*افزار ویژه نشان داده شد.

گفته می*شود این می*تواند آغازی باشد برای اینکه در آینده بتوانید شبها رویاهایتان را روی یک دی.وی.دی ضبط کنید. در حقیقت این کشف گام علمی مهمی در علوم شناختی محسوب می*شود.
 
بالا