آموزش گرامر

am-ml

New member
سلام دوستان
من دارم ک ل ا س زبان می رم و کتابی که می خونم Interchang -Book 1 هست ،تصمیم گرفتم اینجا تمام گرامر هایی که یاد می گیرم و نکاتی که استادم میگن رو براتون بنویسم.
لطفا دوستان فقط و فقط سوالات مرتبط با گرامر رو بپرسن .
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: sane

am-ml

New member
Lesson one

خوب درس اولمون در مورد (WH questiones ) هستش .


Wh .Q + Aux+sub+ obj?Wh .Q + فعل کمکی (to be و do,does و have,has,had+pp)+ فاعل +ادامه جمله ؟


نکات :
1- بعد از WH question همیشه فعل کمکی داریم.
2- فعل اصلی بعد از فعل کمکی همیشه بصورت ساده هستند .
3- افعال tobe شامل : am,is,are,was,were است.

پ.ن: لطفا دوستان اگر نکته یا مطلبی کامل کننده یا سوالی در مورد هر درس دارن ،بفرمایند.
 
آخرین ویرایش:

Haydi

New member
با اجازه لیلا جون
vala_03.gif

یه نکته:
اگر wh Q جزئی از فاعل جمله باشه یا ساده تر بگم اگر درباره فاعل جمله خواستیم سوال بپرسیم، در ترتیب جمله هیچ تغییری نمیدیم.
مثال:
Gita lives here.
Who lives here?


Diana drinks tea regularly.
Who drinks tea regularly?


This hat is mine.
Which hat is yours?
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: am-ml

am-ml

New member
سلام به دوستان :
اگر يك پيش مقدمه ميگفتيد بد نبود يعني ما بايد با wh شروع كنيم من كه چيزي از زبان بلد نيستم چيزايي رو كه نوشتيد خوندم اما هيچي ياد نگرفتم

سلام دوست عزیز
راستش چون هدف آمادگی برای ارشد هست ،خیلی از پایه نخواستیم بگیم ولی شما هر جاییش رو که متوجه نشدید به ریز بپرسین ،من سعی می کنم ،ببینم کدوم مطلب پایه رو بلد نیستین که این رو متوجه نمی شین ،همون رو خدمتتون توضیح می دم .

ممنونم که شرکت کردین ،امیدوارم به یادگیری همدیگه کمک کنیم.
 

abdolla

Member
اموزش گرامر و نوشتار زبان

سلام به دوستان :

ايت تاپيك قرار دادم تا به اموزش گرامر از مبتدي شروع كنيم و در زمينه نوشتار سايتهاي چت زبان انگليسي قرار دادم تا بتونيم طرز استفاده درست از كرامر زبان ياد بگيريم
 

abdolla

Member
درس اول :
simple present tense (زمان حال ساده ):

عملی را گویند که به صورت تکرار یا عادت صورت میگیرد

مثال : من هر روز به مدرسه میروم
i go to school everyday

از علامات زمان حال ساده every day هست
every به همراه زمان میایید
everymorning/ every evening / every day / every week / everymonth / every yea


طرز ساخت حال ساده مثبت :
کافی است فاعل یا ضمیر فاعلی را قبل فعل بیاریم
مثال: we eat / they go / you go + ادامه جمله
دو حالت وجود دارد
حال ساده مثبت 1 : فاعل غیر سوم شخص + فعل +....
حال ساده مثبت 2 : فاعل سوم شخص + فعل + (s - es ) + .....
نکته 1 : فاعل غیر سوم شخص: i/we /you / they /
فاعل سوم شخص : he / she / samin / shadia /
نکته 2 : فعل هایی که به
o - ch - sh - s - x
ختم شوند در حال ساده es میگیرند در صورتی که جمله سوالی یا منفی نباشد go = goes
نکته 3 : در حال ساده سوم شخص اگر فعل به y ختم شود وقبل ان حرف بی صدا باشد باید y را حذف کرده و بجای ان ies قرار میدهیم
study = studies
ولی اگر قبل حرف y حرف صدا دار (a-o-u-i-e ) باشد خود فعل را مینویسیم فقط به ان s اضافه میکنیم

طرز سوالی حال ساده :
سوالی 1: do + فاعل غیر سوم شخص + فعل +......؟
سوالی : does + فاعل سوم شخص + فعل + ......؟
در زمان حال ساده از افعال کمکی do و does استفاده میکنیم

طرز منفی حال ساده :
منفی 1 : فاعل غیر سوم + do not + فعل +......
منفی 2 : فاعل سوم شخص + does not + فعل + ......

******* در جملات منفی و سوالی فعل نیازی به s یا es ندارد ********

در چه مواردی مجاز هستیم از حال ساده استفاده کنیم؟؟؟

1- افعالی و یا اعمالی که تکرار می شوند

من یک روز در میان به دانشگاه میروم I go to university every other day2- فعلی یا عملی که از سر عادت همواره انجام میگیرد:

من هر روز صبح چای می نوشم I drink tea every morning

3- مسایل فیزیکی که همواره یک سان رخ میدهند/همواره روی می دهند

The sun rises from east/the water boils in 100c

4- فعلی که در اینده نزدیک...خیلی نزدیک رخ میدهد

مثلا صبح به شما می گویم: امروز غروب به دیدار او می روم I go to meet him this evening
 
آخرین ویرایش:

abdolla

Member
Exercises :

:complete the sentences. all of them are negative. use donot/doesnot + these verbs:

cost///go///know///see/// use///wear/// read

1= i buy a newspaper every day , but some times i..............it.
جواب 1 : donot read

2 = paul has a car , but he ...................... it very often

3 = ali and his friends like movies , but they ...................... to the movie theater very often

4 = amanda is married , but she ................... a ring.

5 = i .................... much about politics. i am not interested in it .

6 = the regent hotel is not expensive . it .......................much to stay there .

7 = brian lives near us , but we ................ him very often .
 

cheshmak

New member
با اجازه عبدالله من چنتا مثال اضافه ميكنم


I work in an office.my brother works in a bank


sue drinks tea,but she doesn't drink coffee جمله دوم منفي


Does your sister live in Vancouver ? No ,she doesn't نوع سوالي حال ساده و نحوه جواب دادن به آن
 

abdolla

Member
درس دوم :
SIMPLE PAST زمان گذشته ساده :
عملی را گویند که در زمان گذشته صورت گرفته و در همان زمان به پایان رسیده
مثال : i saw ali yesterday
من دیروز علی را دیدم

طرز ساخت حال ساده :
فاعل + فعل گذشته + ....
اکنون دو حالت وجود دارد
الف : اگر فعل گذشته با قاعده باشد برای گذشته شدن نیاز به ed دارد که اضافه کردن ان تابع قوانین هست
قانون اول : اگر فعل به y ختم شود و قبل ان حرف بی صدا باشد y را حذف کرده و بجای ان ied قرار میدهیم study = studied
قانون دوم : اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل ان حرف صدا دار باشد در هنگام اضافه کردن ed حرف بی صدای اخر دوبار تکرار میشود stop+ed = stopped

we played football yesterday( ما دیروز فوتبال بازی کردیم )

ب : اگر فعل بی قاعده باشد برای گذشته شدن حالت خاصی وجود ندارد و باید ان را حفظ کرد مانن to go که بی قاعده است و گذشته ان went است

we went to school yesterday( ما دیروز به مدرسه رفتیم )

طرز سوالی گذشته ساده :
did + فاعل + فعل + .......؟
تذکر : did فعل کمکی گذشته ساده میباشد

did we play football yesterday?
did we go to school yesterday?

طرز منفی گذشته ساده :
فاعل + didnot + فعل بدون to + .....
we did not play football yesterday
we did not go to school yesterday
 

abdolla

Member
لیست افعال بی قاعده:

ترتیبشون به این صورت

مصدر
گذشته ساده

اسم مفعول


معاني اصلی
************************

arise


arose


arisen


برخاستن، بلند شدن، رخ دادن

*****************************
awake


awoke


awoken


بيدار کردن، بيدار شدن

***************************
be


was, were


been


بودن، وجود داشتن

**************************
beat


beat


beaten


زدن، شکست دادن

**********************
become


became


become


شدن، درخور بودن

***********************
begin


began


begun


آغاز کردن، آغاز شدن

************************
bend


bent


bent


خم کردن، خم شدن

***********************
bet


bet


bet


شرط بستن

*************************
bid


bid


bid


پيشنهاد دادن

*************************
bite


bit


bitten


گاز گرفتن

*************************
blow


blew


blown


دميدن، وزيدن

**************************
break


broke


broken


شکستن، قطع کردن

****************************
bring


brought


brought


آوردن، موجب شدن

****************************
broadcast


broadcast


broadcast


منتشر کردن، اشاعه دادن

*************************
build


built


built


ساختن، بنا کردن

*************************
burn


burned/burnt


burned/burnt


سوختن، سوزاندن

**********************
buy


bought


bought


خريدن

*******************
catch


caught


caught


گرفتن، بدست آوردن

**************************
choose


chose


chosen


انتخاب کردن، گزيدن

***************************
come


came


come


آمدن، رسيدن

**********************
cost


cost


cost


ارزيدن، ارزش داشتن

*************************
cut


cut


cut


بريدن، زدن، چيدن

***************************
deal dealt dealt معامله کردن، رفتار کردن
***************************
dig


dug


dug


کندن، حفر کردن، کاوش کردن

**************************
do


did


done


انجام دادن، (عمل) کردن

************************
draw


drew


drawn


کشيدن، ترسيم کردن

**********************
dream


dreamed/dreamt


dreamed/dreamt


خواب ديدن، رويا ديدن

**************************
drink


drank


drunk


آشاميدن

************************
drive


drove


driven


راندن، بردن

**********************
eat


ate


eaten


خوردن

*************************
fall


fell


fallen


افتادن، پايين آمدن

***************************
feel


felt


felt


احساس کردن، لمس کردن

***********************
fight


fought


fought


جنگ کردن، نزاع کردن

***********************
find


found


found


پيدا کردن

*********************
fly


flew


flown


پرواز کردن

*************************
forget


forgot


forgotten


فراموش کردن

***********************
forgive


forgave


forgiven


بخشيدن، عفو کردن

*********************
freeze


froze


frozen


منجمد شدن، يخ بستن

**********************
get


got


gotten


گرفتن، بدست آوردن

********************
give


gave


given


بخشيدن، دادن (به)

***********************
go


went


gone


رفتن، رهسپار شدن

********************
grow


grew


grown


رشد کردن، بزرگ شدن، روئيدن

************************
hang


hung


hung


آويختن، آويزان کردن، به دار آويختن

**********************
have


had


had


داشتن

***********************
hear


heard


heard


شنيدن

*************************
hide


hid


hidden


پنهان کردن، پنهان شدن

************************
hit


hit


hit


زدن، خوردن به

************************
hold


held


held


نگهداشتن، گرفتن

**********************
hurt


hurt


hurt


آزردن، آسيب زدن (به)

**************************
keep


kept


kept


نگاه داشتن، محافظت کردن

*************************
know


knew


known


دانستن

***********************
lay


laid


laid


گذاشتن، نهادن، نصب کردن

*************************
lead


led


led


رهبري کردن، بردن، هدايت کردن

*************************
learn


learned/learnt


learned/learn


آموختن، ياد گرفتن

************************
leave


left


left


ترک کردن، واگذاردن

*************************
lend


lent


lent


وام دادن، قرض دادن

************************
let


let


let


گذاشتن، اجازه دادن

**********************
lie


lay


lain


دراز کشيدن

*************************
lose


lost


lost


گم کردن، از دست دادن

************************
make


made


made


درست کردن، ساختن

********************
mean


meant


meant


معني دادن

***********************
meet


met


met


ملاقات کردن، مواجه شدن (با)

*************************
pay


paid


paid


پرداختن، پول (چيزي را) دادن

*************************
put


put


put


گذاشتن

********************
read /ri:d/


read /red/


read /red/


خواندن

************************
ride


rode


ridden


سوار شدن، سواري کردن

************************
ring


rang


rung


زنگ زدن

*************************
rise


rose


risen


برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن

************************
run


ran


run


دويدن، روان شدن، گريختن

*******************************
say


said


said


گفتن

***********************
see


saw


seen


ديدن

************************
sell


sold


sold


فروختن، به فروش رفتن

***********************
send


sent


sent


فرستادن

***************************
shoot

shot
shot

تير يا گلوله زدن (به)، تيراندازي کردن

*********************************
show


showed


showed/shown


نشان دادن

***********************
shut


shut


shut


بستن، بسته شدن

****************************
sing


sang


sung


(آواز) خواندن

***************************
sink


sank


sunk


غرق شدن

*****************************
sit


sat


sat


نشستن، نشاندن

****************************
sleep


slept


slept


خوابيدن

************************
speak


spoke


spoken


صحبت کردن، حرف زدن

***************************
spend


spent


spent


خرج کردن

***************************
stand


stood


stood


ايستادن، تحمل کردن

**************************
swim


swam


swum


شنا کردن

*************************
take


took


taken


گرفتن، بردن، خوردن برداشتن

****************************
teach


taught


taught


آموختن، ياد دادن

*************************
tear


tore


torn


پاره کردن، پاره شدن

*********************
tell


told


told


گفتن

**************************
think


thought


thought


فکر کردن، گمان کردن

***********************
throw


threw


thrown


پرت کردن، انداختن

*************************
understand


understood


understood


فهميدن

**************************
wake


woke


woken


بيدار کردن، بيدار شدن

*****************************
wear


wore


worn


پوشيدن، بر تن داشتن

***************************
win


won


won


پيروز شدن، بردن

********************
write


wrote


written


نوشتن
 
آخرین ویرایش:

abdolla

Member
درس سوم :
زمان اینده ساده simple future tense
عملی را گویند که در زمان اینده انجام خواهد شد
I will play football tomorrow ( من فردا فوتبال بازی خواهم کرد )

طرز ساخت اینده ساده :
فاعل + will + فعل + ......
we will go to school tomorrow

طرز سوالی اینده ساده :
will + فاعل + فعل + ......؟

طرز منفی حال ساده :
فاعل + will not یا won't + فعل + ........

از علائم اینده ساده :
tomorrow /// soon ///

next + زمان مثلا next week or next year
 

NB92

New member
زمان حال استمراری (present continuous)

زمان حال استمراری برای توصیف عملی به کار می رود که هم اکنون در حال انجام شدن است.عملی که شروع شده اما هنوز تمام نشده است.

طریقه ساختن: ing+شکل ساده فعل+ am/is/are+فاعل

مثال:

I`m writing an email.
من دارم یک ایمیل می نویسم .
It`s raining now, look.
داره بارون میاد, نگاه کن
It`s a lovely day, and we`re all sitthng in the garden.
روز قشنگیه , وهمه ما در باغ نشسته ایم.


برای منفی کردن این زمان از not یا مخفف اون یعنی n`t بعد از be (am,Is,are) استفاده می کنیم.


مثال:
It isn`t raining. /It`s not raining.

برای سوالی کردن فعل (am,is,are) be را قبل از فاعل قرار می دهیم .
مثال:
Is it still raining?
آیاهنوز داره بارون میاد؟
Are they eatting dinner?
آیا دارند شام می خورند؟برای سوالی کردن این زمان با(where,when,who,what,….) wh-word ها به صورت زیر عمل می کنیم:
wh-word+be(am,is,are)+subject+verb+ing+……?


مثال:
What are you doing?
داری چکار می کنی؟
Where are you calling from?
از کجا داری زنگ می زنی؟از زمان حال استمراری برای بیان اعمالی که در آینده نزدیک انجام خواهد گرفت هم استفاده می شود که در این صورت می تواند همراه قید هایی مثل next week,tonight,today,tomorrow به کار رود.


مثال:
I`m coming to see you tomrrow.
فردا به دیدنت خواهم آمد.
I`m staying at home tonight.
من امشب خونه می مونم.
Anne isn`t coming to the party next week.
آنه هفته آینده نمی یاد مهمونی.
What are you doing tomorrow night?
فرداشب می خواهی چه کار کنی؟
I`m going to a concert tomorrow.
فردا می خواهم برم به یک کنسرت.
نکته 1 :اگر فعل به” e “ختم بشه هنگام اضافه کردن ing حرف”e” حذف می شود.(come+ing=coming)

نکته 2: اگر فعل به “ie” ختم شود هنگام اضافه کردن ing حرف “e” حذف می شود و”I” تبدیل به “y” می شود.(die+ing=dying)

نکته 3 : افعال یک بخشی که به یک حرف بی صدا ختم می شود و قبل از اون حرف یک حرف صدادارقرار گرفته باشدبا اضافه کردن ing حرف بی صدای آخر تکرار می شود.(sit+ing=sitting)

توجه: در افعالی که بیش از یک بخش دارند اگر فشار کلمه روی سیلاب آخر باشد حرف بی صدای آخر تکرار می شود.(begin+ing=beginning)

نکته 3 : چون فعل در موارد دیگری نیز ing می گیرد بنابراین به محض مشاهده ing گمان نکنید که زمان جمله استمراری است. شرط این که حال استمراری باشد وجود زمان حال فعل to be (am,is,are) پیش از فعل ing دار است.
 
آخرین ویرایش:

Haydi

New member
در تکمیل گرامر حال استمراری با اجازه NB92 عزیز این نکته رو بگم که

افعال زیر معمولا در حال استمراری به کار نمیرن:
like, love, hate, have (possess), need, want, hope, prefer, find, know, think,

realise, believe, understand, remember, seem, depend, suppose, mean, see

, hear, smell, taste


نکته: have زمانی که به منظور بیان یک action یا experience در جمله به کار بره، میتونه به فرم حال استمراری بیاد.

مثال:
We're having a wonderful holiday


اما زمانی که have به منظور بیان مالکیت چیزی (possess) در جمله به کار بره، نمیتونه به فرم حال استمراری بیاد.

مثال: We have a lovely room by the sea
 

omidi30

New member
آموزش حال استمراری و حال ساده زبان انگلیسی

Present continuous and present simple (1) (I am doing and I do)

مقایسه بین حال ساده و حال استمراری :

حال استمراری :
از حال استمراری برای چیزی که در حال گفتن جمله اتفاق می افتد استفاده می شود. این کار هنوز تمام نشده است.

Present continuous (I am doing)

آینده ....................... حال .................... گذشته
I am doing

- The water is boiling. Can you turn it off?
آب در حال جوشیدن است. می توانید خاموشش کنید؟

- Listen to these people. What language are they speaking?
به این افراد گوش بدهید. به چه زبانی در حال گفتگو هستند؟

- Let's go out. It isn't raining now.
بیا برویم بیرون. الان در حال باریدن باران نیست.

- 'Don't distrub me. I'm busy.' 'Why? What are you doing?'

"مزاحم من نشوید. من مشغول هستم" "چرا؟ در حال انجام چه کاری هستی؟

- I'm going to bed now. Goodnight!
من در حال رفتن به رختخواب هستم. شب بخیر!

- Maria is in Britain at the moment. She's learning English.
ماریا در حال حاضر در بریتانیا است. او در حال یادگیری انگلیسی می باشداز حال استمراری برای وضعیت های موقت نیز استفاده می شود.

به ادامه مطالب بروید

- I'm living with some friends until I find a flat.
من در حال حاضر با دوستانم زندگی میکنم تا هنگامی که یک آپارتمان پیدا کنم

- 'You're working hard today.' 'Yes, I've got a lot to do.'
امروز خیلی سخت کار میکنی. بله کارهای زیادی برای انجام دادن دارم

_____________________________________


از حال ساده برای چیزهایی که به صورت عمومی یا چیزهای که به صورت مکرر اتفاق می افتند استفاده می شود..

Present simple (I do)

آینده ....................... حال .................... گذشته
<---------------------- I do -------------------->

- Water boils at 100 degrees celsius.
آب در 100 درجه سلسیوس می جوشد.

- Excuse me, do you speak English?
عذر می خواهم، شما انگلیسی صحبت میکنید؟

- It doesn't rain very much in summer.
در تابستان خیلی باران نمی بارد

- What do you usually do at weekends.
معمولا در آخر هفته ها چه کاری انجام میدهید؟

- What do you do? (= What's your job?)
چه کار میکنید؟ = شغل شما جیست

- I always go to bed before midnight.
من همیشه قبل از نیمه شب به خواب میروم

- Most people learn to swim when they are children.
بیشتر افراد وقتی کودک هستند یاد میگیرند چگونه شنا کنند

از حال ساده برای وضعیت های دائمی نیز استفاده می شود.

- My parents live in London. they have lived there all their lives.
والدین من در لندن زندگی می کنند. آنها همه عمر خود را در آنجا سپری کرده اند

- John isn't lazy. He works very hard most of the time.
جان تنبل نیست. او بیشتر اوقات خیلی سخت کار می کند

_____________________________

معمولا می گوییم 'I always do something' یا (I do it every time=)

I always go to work by car. (not 'I'm always going')

همچنین می توانید بگویید (I'm always doing something) ، اما این معنی دیگری می دهد. مثال های زیر را ببینید :

I've lost my key again. I'm always losing things.

جمله I'm always losing things به این معنی نیست که من همیشه چیزی را گم میکنم بلکه یعنی من بیشتر از اندازه طبیعی گم میکنم I lose things too often, more often than normal.

You're always -ing یعنی شما کاری را بسیار بیشتر از حد طبیعی یا معمولی انجام می دهید.

- You're always watching television. You should do something more active.
تو همیشه (=خیلی زیاد و بیش از حد) تلویزیون نگاه میکنی. باید کارهای با فعالیت بدنی بیشتر انجام دهی

- John is never satisfied. He's always complaining.
جان هیچوقت راضی نیست. او همیشه (=بیشتر اوقات) در حال شکایت است
Present continuous and present simple (2) (I am doing and I do)

ما در گرامر زبان انگلیسی از افعال استمراری تنها برای اتفاقها و رخدادها استفاده میکنیم. (مانند خوردن، باران باریدن). اما فعل هایی مانند (دانستن و دوست داشتن know , like ) جزو فعل های رخدادی محسوب نمیشوند. در زبان انگلیسی شما نمی توانید بگویید 'I am knowing' و یا 'they are liking'. تنها باید بگویید 'I know' , 'they like'.

در گرامر زبان انگلیسی فعل های زیر در حالت عادی به عنوان افعال استمراری به کار نمیروند :

like - love - hate - want - need - prefer - know - realise - suppose - mean - understand - believe - remember - belong - contain - consist - depend - seem

در زیر مثالهایی از کاربرد افعال بالا را می بینید :

به ادامه مطالب بروید- I'm hungry. I want something to eat. (not 'I'm wanting').
من گرسنه هستم. میخواهم چیزی بخورم

- Do you understand what I mean?
متوجه می شوی من چه منظوری دارم؟

- Ann doesn't seem very happy at the moment.
آنه در حال حاضر به نظر خوشحال نمی آید

هنگامی که think به معنای باور کردن believe استفادهمینه شود نمی توانید به صورت استمراری به کار ببرید.

- What do you think will happen? (thinking = believing , not 'What do you thinking?')
به نظرت چه اتفاقی خواهد افتاد؟

- but : You look serious. What are you thinking about?
جدی به نظر میرسی.آموزش زبان انگلیسی به چی فکر میکنی؟

- I'm thinking of giving up my job. (thinking = considering)
من به استعفا از کارم فکر میکنم

در هنگام استفاده از حال Present continuous هنگامی که have به معنی 'posess' باشد از continuous استفاده نمیکنیم.

- We're enjoying our holiday. We have a nice room in the hotel. (not 'we're having')

- We're enjoying our holiday. We're having a great time.

see - hear - smell - taste :

در گرامر زبان انگلیسی در حالت عادی از حال ساده ( و نه استمراری) برای این افعال استفاده میکنیم :

- Do you see that man over there? (not 'are you seeing?')
آن مرد را آنجا میبینی؟

- This room smells. Let's open a window.
این اتفاق بو میدهد. لطفا یک پنجره را باز کنید

معمولا از can + see/hear/smell/taste استفاده میکنیم:

- Listen! Can you hear something.
گوش بده! میتوانی چیزی بشنوی؟


اما میتوان از حال استمراری برای see استفاده کرد،هنگامی که به معنی قرار داشتن با کسی 'having a meeting with' (به خصوص در آینده) باشد.- I'm seeing the manager tomorrow morning.
فردا صبح مدیر را میبینیم (فردا صبح با مدیر قرار دارم)ه
 

abdolla

Member
سلام به دوستان قصد دارم در این تابستون که داریم اموزش گرامر رو کامل کنم تا درس سوم رسیده بودیم که بقیشو در اثر یک شرایطی که ایجاد شد نتونستم ادامش بدم من خودم یک زبان آموز آماتورم از من زیاد توقع نداشته باشید انچیزی رو که من یاد گرفتمو در اینجا براتون قرار میدم . هر سوالی داشتید از من نپرسید مدیر هایدی هستند میتونید از ایشون سوال کنید من بلد نیستم اومدم یاد بگیرم . حضور داشتید یا نداشتید زیاد برام فرق نمیکنه اگه حضور داشتید هم که به نفع خودتون کار کردید در هر صورت امیدواریم که تابستون علکی با یللی تللی از دستش ندیم فرصت خوبی هست از دستش ندید . در نهایت کلام قال علی (ع) اغتنم الفرص فانها تمر مر الصحاب ( فرصت ها را غنیمت بشمارید که فرصتها همچون ابرها میگذرند ) .
 

abdolla

Member
درس چهارم

زمان حال کامل

بیان کننده عملی است که در زمان گذشته انجام شده و اثر ان تا به زمان حال باقیمانده است و شاید این اثر به زمان اینده برسد
I have seen that film before
(من قبلا آن فیلم را دیده ام)
فرمول
....+have+p.p+فاعل(I,you,we,they)
+...+he,she,ali,mina,it) + has+p.p
نکته:
p.p: اسم مفعول
دو حالت وجود دارد
الف : اگر اسم مفعول با قاعده باشد برای گذشته شدن نیاز به ed دارد که اضافه کردن ان تابع قوانین هست
قانون اول : اگر فعل به y ختم شود و قبل ان حرف بی صدا باشد y را حذف کرده و بجای ان ied قرار میدهیم study = studied
قانون دوم : اگر فعل به حرف بی صدا ختم شود و قبل ان حرف صدا دار باشد در هنگام اضافه کردن ed حرف بی صدای اخر دوبار تکرار میشود stop+ed = stopped
ب : اگر فعل بی قاعده باشد برای گذشته شدن حالت خاصی وجود ندارد و باید ان را حفظ کرد


سوالی حال کامل:
have,has+فاعل+p.p+...........
منفی کردن حال کامل:
فاعل+have,has+not+اسم مفعولpp+.....


از علائم حال کامل for,since است

* اگرعمل انجام شده در زمان مشخصی از زمان گذشته باشد و تا زمان حال ادامه داشته باشد از since استفاده می شود
he has been sick since last night

* برای بیان طول زمان از for استفاده می کنیم
i have not seen ali for two years
 
آخرین ویرایش:

Zeinab.A

New member
سلام
لطفا آموزش گرامر رو ادامه بدید.

- - - Updated - - -

سلام
لطفا آموزش گرامر رو ادامه بدید.
 

abdolla

Member
درس پنجم

زمان گذشته کامل
بیان کننده عملی است که در زمان گذشته قبل از یک عمل دیگر انجام شده است . ماضی بعید معمولا به تنهایی در جمله کاربرد ندارد و با یک فعل گذشته دیگر بیان می شود .

فرمول

جمله ای از نوع گذشته ساده+{had+p.p+{when,by the time,before, as soon as, after+فاعل

سوالی کردن گذشته کامل
had+فاعل+pp+...............?

منفی کردن گذشته کامل

.....+ hadnot+pp+فاعل


نکته:
موضوع tobe going to
برای بیان عملی بکار میرود که در زمان آینده با تصمیم و برنامه ریزی قبلی انجام خواهد شد
مثال
they are going to play football
آنها قصد دارند فوتبال بازی کنند

- - - Updated - - -

درس پنجم

زمان گذشته کامل
بیان کننده عملی است که در زمان گذشته قبل از یک عمل دیگر انجام شده است . ماضی بعید معمولا به تنهایی در جمله کاربرد ندارد و با یک فعل گذشته دیگر بیان می شود .

فرمول

جمله ای از نوع گذشته ساده+{had+p.p+{when,by the time,before, as soon as, after+فاعل

سوالی کردن گذشته کامل
had+فاعل+pp+...............?

منفی کردن گذشته کامل

.....+ hadnot+pp+فاعل


نکته:
موضوع tobe going to
برای بیان عملی بکار میرود که در زمان آینده با تصمیم و برنامه ریزی قبلی انجام خواهد شد
مثال
they are going to play football
آنها قصد دارند فوتبال بازی کنند
 

Haydi

New member


در تکمیل حال کامل


حال کامل در 3 مورد کاربرد دارد:


1- بیان کننده عمل یا تجربه ای در گذشته وقتی که زمان را نمیدونیم یا زمان اهمیتی ندارد.

Ex: I've visited several countries in South America

2- بیان کننده عملی که در گذشته رخ داده و تا الان ادامه دارد.

Ex: I've lived here since last January

3- بیان کننده عملی که درگذشته رخ داده اما نتیجه و اثرش در زمان حاله


Ex: The post has come. There's a letter for you

در حالت سوم معمولا از کلمات just, yet یا already استفاده میشود.
Just means a short time ago.
معمولا بین have/ has + p.p به کار میرود

Ex: I've just seen Mariana


Already shows that s.th happened sooner than expected.
معمولا بین have/ has + pp و یا در آخر جمله به کار میرود.

Ex: I've already done the shopping


Yet shows that the speaker expected s.th to happen before now.
در آخر جملات منفی و پرسشی به کار میرود.

Ex: Have you finished that email yet?
Ex: She hasn't replied to the invitation yet
 
آخرین ویرایش:

abdolla

Member
درس ششم
زمان آینده کامل
برای بیان عملی است که تا زمان مشخصی از اینده به اتمام خواهد رسید. شروع این زمان ممکن است که در زمان گذشته - حال و یا اینده باشد اما اتمام ان حتما در اینده ای مشخص است.
I started studying this book yesterday. I will have finished it by next week
من مطالعه این کتاب را دیروز شروع کردم. من ان را تا هفته اینده به پایان خواهم رساند

فرمول اینده کامل:

زمان+(will+have+pp+(by-in-on+فاعل


by= با قید زمان بکار میرود
I will have finished it by next month
تا ماه اینده ان را تمام می کنم/خواهم کرد

in=با طول زمان بکار می رود
I will have finished it in two weeks
تا دو هفته دیگه آن را تمام خواهم کرد / می کنم

on=برای روزها به کار میرود
I will have finished it on the first of june
تا اول ژوئن آن را اتمام خواهم کرد/ می کنم

توجه1: عبارت by the time بمعنای تا زمانی از علامتهای اینده کامل است
By the time you come here I will have seen the film
تا زمانی که به اینجا بیایی من ان فیلم را دیده ام / خواهم دید/ می بینم

توجه2: عبارتهای after و before نیز میتوانند در زمان اینده کامل بکار بروند
The leaves will have fallen after two weeks
بعد از دو هفته ی دیگر برگ ها افتاده اند / خواهند افتاد

They will have arrived there before five o'clock
انها قبل از ساعت 5 به انجا رسیده اند/ خواهند رسید
 
آخرین ویرایش:
بالا