آموزش ضربه صحیح در بیلیارد

mersada0

New member
gm7yvqj4pwzeeldwywff.jpg


اگر برای زدن ضربه ای دقیق و صحیح مشکل دارید، در ادامه مجموعه ای از تمرینات پیشنهادی برای اجرای ضربه دقیق آورده شده است.

1- هنگامی که پشت توپ قرار گرفتید چوب خود را در مسیر خط هدف مورد نظر قرار دهید در حالی که نوک چوب با فاصله کمی از نقطه تماس با کیو بال قرار گیرد. این کار به شما کمک می کند که به میزان کافی روی چوب خم شوید و سر شما نزدیک بالای چوب قرار گیرد تا بتوانید تصویرسازی ذهنی بهتری از هدف خود داشته باشید. ساعد دست شما باید بر چوب عمود باشد. شما باید چوب را تا زمان تنظیم و تعیین مسیر خط هدف و نقطه تماس نزدیک کیوبال نگه دارید.
2- به آرامی چند بار حرکت گرم کردن را انجام دهید تا مطمئن شوید در وضعیت پایداری همراه با آرامش قرار دارید. برخی نیز توصیه می کنند سرعت حرکت گرم کردن را متناسب با سرعت ضربه مورد نظر انجام دهید. البته مقدار سرعت قابل بحث است. شما می توانید مسیر دید خود را هنگام ضربه زدن بین کیوبال و توپ هدف جابجا کنید. ( به عنوان مثال زمان حرکت رو به جلوی چوب روی کیوبال تمرکز کنید و هنگام برگشت چوب روی توپ هدف). فقط مطمئن شوید که در آخرین حرکت رو به جلوی چوب تمرکزتان بر کیو بال باشد.
3- در آخرین حرکت گرم کردن (قبل از ضربه نهایی) لحظه ای مکث کنید و مسیر خط هدف و نقطه تماس کیوبال را چک کنید. اگر تغییری در وضیت و مسیر چوب نیاز است، تغییر وضعیت داده و مرحله 2 را تکرار نمایید.

4- در آخرین گرم کردن به نرمی و آرامی چوب را به عقب بکشید، مکث کنید (حتی برای لحظه ای) و مسیر دید خود را به توپ هدف منتقل نمایید ( یا به عبارت دقیق تر به توپ هدف فرضی). برخی توصیه می کنند قبل از ضربه نهایی مکث بیشتری کنید تا چشم فرصت داشته باشد که قبل از ضربه نهایی بر روی هدف تمرکز کند. شما می توانید در پایان مرحله 3 متناوبا مسیر دیدتان را بین کیوبال و توپ هدف تغییر دهید. اگر این کار را انجام دادید مکث قبل از ضربه نهایی را فراموش نکنید چرا که مانع از شتابزدگی در آخرین حرکت گرم کردن و ضربه نهایی می گردد. اگر به اندازه کافی مکث نمی کنید، خیلی مواظب باشید که ضربه نرم و بدون عجله ای بزنید. گرم کردن نامنظم موجب ایجاد ضربه اشتباه می گردد. دقت کنید برای ضرباتی که نوک چوب و نقطه تماس در وضعیت دشواری قرار دارند ( مثلا ضربه پرشی، ضربه پیچ یا هنگامی که کیوبال به باند چسبیده است) تمرکز بر نقطه تماس چوب با کیوبال (به جای مسیر خط هدف) حین آخرین حرکت به جلوی چوب بسیار موثر است.

5- در حالی که کاملا بر روی توپ هدف فرضی تمرکز کرده اید، به نرمی شتاب حرکت دست خود را بیشتر کرده و بعد از ضربه حرکت رو به جلوی چوب را ادامه دهید (follow through) و همه اعضا را باید الزاما ثابت در همان وضعیت نگه دارید جز آرنج دست. بعضی بازیکنان در بعضی از ضربات (مثل ضربات پر قدرت)، ترجیح می دهند حین ضربه آرنج خود را پایین بیاورند. در آموزش بیلیارد این حالت شانه نیز باید به اندازه کافی خم شود تا مانع از بالا آمدن نوک چوب گردد. بیشتر افراد با این هماهنگی در پایین آوردن آرنج مشکل دارند، بنابراین این کار عموما توصیه نمی شود مگر اینکه این کار بعد از زدن ضربه اتفاق بیفتد. در مورد اهمیت ادامه حرکت چوب بعد از ضربه، این کار تاثیر مستقیمی روی کیوبال ندارد، زیرا که نوک چوب در یک لحظه با کیوبال تماس دارد. با این وجود اگر مقداری حرکت چوب خود را بعد از ضربه به جلو ادامه ندهید موجب می شود که دقت و هماهنگی ریتم ضربه همچنین قدرت مورد نیاز برای ضربات پر سرعت از بین برود.

6- بعد از ضربه بدن، سر و چوب خود را درهمان حالت ثابت نگه دارید.

7- اگر ضربه از دست رفت، بلافاصله سعی کنید ایراد کار را شناسایی کنید( مثلا چک کنید که آیا حرکت چوب خود را بعد از ضربه ادامه داده اید؟ یا شاید آرنج خود را پایین آورده اید، چک کنید شاید فشار دستتان در گرفتن چوب زیاد بوده و ... )
 

PCR

New member
ضربه به نقطه ی صحیح توپ پیتوک مهمتره.و از همه مهتر اینکه قبل از ضربه باید نیت کنی که اینجا توضی نداده...
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: a_67
بالا