آموزش حرکت دارحلقه در ژیمناستیک

mersada0

New member
s5my5t5hu72il8ppxog.jpg


دار حلقه شامل دو حلقه سخت به قطر ١٨ سانتيمتر که در ارتفاع ۵۵/٢ متري از تشک به وسيله دو سيم به فاصله ۵٠ سانتيمتر آويزان ميباشد که آنها به يک دستگاه به بلندي ۵/۵ متر وصل شده است و اين دستگاه به وسيله چهار الي هشت مهار فلزي به قلاب هايي که به همين منظور در روي زمين به فواصل ٤ متر و ۵/۵ متر کار گذارده اند مطابق شکل زير متصل ميگردد. (مهار ها در شکل مشخص نشده است، ٤ مهار به بالا ترين نقطه وسيله در نقات آ و ب متصل ميگردد و در صورت نياز در بعضي موارد ٤ مهار هم به نقاط سي و دي متصل ميگردد
يک برنامه روي دار حلقه مرکب از اجراي حرکات تابي، قدرتي، مکثي به يک ميزان و در حالات مختلف آويزان، در آموزش ژیمناستیک رفتن به طرف بالانس و يا در بالانس انجام ميشود که دستها و پاهاي کشيده و راست از اصول کلي ميباشد

گروههای حرکتی دارحلقه:

۱-حرکات تابی و بالا رفتن روی حلقه ها (شامل)زاويه ها

۲-تابهای منتهی به بالانسـ۲ثانيه)

۳-تابهای منتهی به حرکات مکثی قدرتی(۲ثانيه)بدون زاويه نگهداشتن

۴-حرکات قدرتی وحرکات مکثی(۲ثانيه)

۵- پرشها

موارد زير نمونه هايي از جرائم ميباشد که ممکن است از يک ژيمناست در هنگام اجراي برنامه حلقه کسر نمايند
١- تماس پاها و يا هر قسمتي از بدن با تناب از ١/٠ تا ۳/٠ امتياز کسر ميگردد
٢- اگر هنگام اجراي برنامه حلقه ها تاب داشته باشد کسر امتياز از ١/٠ تا ۳/٠ امتياز ميباشد

۳-اجرای حرکاتی با کابلهای ضربدری(X)مجاز نمی باشد
 

sepideeee

New member


یعنی می تونم به جرات بگم امشب هر کی تو این انجمن باشه سریه دیگه قطعا مدال المپیک رو در رشته ی ژیمناستیک کسب خواهد نموووود :4d564ad6:
 
بالا