** آزمون های خون شناسی انجمن مخصوص بچه های هماتولوژی **

marypacific

New member
بچه ها به امید خدا قبول میشید،مهم اینه تلاشتون رو کردین، نظارین این امیدی که داریم و ازمون بگیرن،ما میتوانیم
 

marypacific

New member
بچه ها بگید من چطور برنامه ریزی کنم، اخه دیدویدسون برای من سنگینه 2 ساعت طول میکشه تا یه صفحه رو بخوانم، چطور برنامه ریزی کنم، شما که تجربه دارین کمکم کنید، مشکل دیگه اینه با این کندی که من دارم و این هم رفرنس خون وایمنو سنگین ابوالعباس شاید نشه بیو و زیست رو بخوانم، اونوقت امیدی دارم؟
 
بچه ها بگید من چطور برنامه ریزی کنم، اخه دیدویدسون برای من سنگینه 2 ساعت طول میکشه تا یه صفحه رو بخوانم، چطور برنامه ریزی کنم، شما که تجربه دارین کمکم کنید، مشکل دیگه اینه با این کندی که من دارم و این هم رفرنس خون وایمنو سنگین ابوالعباس شاید نشه بیو و زیست رو بخوانم، اونوقت امیدی دارم؟

ببین دوست عزیز بذار نتایج بیاد بچه ها از استرس و این اوضاع نابسمان در بیان بعد هر کاری از دستمون بر بیاد دریغ نمی کنیم فعلا صبر کنید
 

zmh

New member
بچه ها بگید من چطور برنامه ریزی کنم، اخه دیدویدسون برای من سنگینه 2 ساعت طول میکشه تا یه صفحه رو بخوانم، چطور برنامه ریزی کنم، شما که تجربه دارین کمکم کنید، مشکل دیگه اینه با این کندی که من دارم و این هم رفرنس خون وایمنو سنگین ابوالعباس شاید نشه بیو و زیست رو بخوانم، اونوقت امیدی دارم؟
ب نظرمن تواین تعطیلات بچسب فقط ب هنری وزبان.کتاب هنری سنگینه ولی چاره ای نیس.دوراولش سخته ب بعدبرات راحت میشه
 

marypacific

New member
ببخشید به خدا این نیس که درکتون نمیکنما به منم استرس وارد شده، ببخشید بچه ها
 
بالا