zErOOn3

وب سایت
http://darsebozorg.mihanblog.com/
مقطع تحصیلی
کاردانی
سال ورود به مقطع
1990
رشته تحصیلی
زندگـی ...
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
زندگانی ...

امضامرا به یاد می آوری ؟

من همانم که بادها را می فرستم تا ابرها را در آسمان پهن کنند و ابرها را پاره پاره به هم فشرده می کنم تا قطره ای باران از خلال آن ها

بیرون آید و به خواست من به تو اصابت کند تا تو فقط لبخند بزنی، و این در حالی بود که پیش از فرو افتادن آن قطره باران، ناامیدی تو را

پوشانده بود


(روم 48)
بالا