simin69
پسندها
15

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • سلام گلم
  ااااااای...بدک نیستم
  ممنون مرسی همچنین:bunnyearsmiley:
  چون شیر به خود سپه‌شکن باش

  فرزند خصال خویشتن باش


  دولت‌طلبی سبب نگه‌دار

  با خلق خدا ادب نگه‌دار


  آنجا که فسانه‌ای سکالی

  از ترس خدا مباش خالی


  وان شغل طلب ز روی حالت

  کز کرده نباشدت خجالت


  گر دل دهی ای پسر بدین پند

  از پند پدر شوی برومند


  سلام ــی دوباره...


  دفه قبل وختـــ نشد ...

  زی زی گولو ... آسی پاسی پاسی فکنیم ... دراکوتا الباقیشئ نی سادمون ...
  SLM

  tnks...

  اون کوچیه zErO On3ــه ... اون سفیدم zErOOn3ـــه فکنیم ...

  اونام بزرگامونن ... منمون کــ زحمت عسکو کشیدین ...

  :rose:
  دلت دریاست میدانم
  پراز احساس بارانی
  و این زیباست میدانم
  دراین شبهای نورانی
  دعایم کن که قلبت چشمه جوشان خوبیهاست میدانم
  پیری برای جمعی سخن میراند. لطیفه ای برای حضار تعریف کرد همه دیوانه وار خندیدند. بعد از لحظه ای او دوباره همان لطیفه رو گفت و تعداد کمتری از حضار خندیدند ......او مجدد لطیفه را تکرار کرد تا اینکه دیگر کسی در جمع به آن لطیفه نخندید .او لبخندی زد و گفت وقتی که نمی توانید بار ها و بارها به لطیفه ای یکسان بخندید پس چرا بارها و بارها به گریه و افسوس خوردن در مورد مسئله ای مشابه ادامه می دهید؟؟؟؟گذشته رو فراموش کنید و به جلو نگاه کنید
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا