P
پسندها
1

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

  • شادمانی من کار خداست .پس هیچ کس نمی تواند در آن دخالت کند.چون با خدا همراهم ،با خواسته دل خود نیز همراه می شوم.مشیت خدا برای من،در منتهای کمال است وپایداری.چون با آن یگانه جدایی ناپذیر همراهم،پس با عشق وخوشبختی جدایی ناپذیر خودنیز همراهم.همه را دوست می دارم.اوکه به ظاهر دشمن من است،از در دوستی درمی آید:بسان حلقه ای طلایی در زنجیرخیر وصلاح من.
  • در حال بارگیری...
  • در حال بارگیری...
  • در حال بارگیری...
بالا