F
پسندها
0

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • دلت شاد و لبت خندان بماند
  برایت عمرجاویدان بماند
  خدارا میدهم سوگند برعشق
  هرآن خواهی برایت آن بماند
  بپایت ثروتی افزون بریزد
  که چشم دشمنت حیران بماند
  تنت سالم سرایت سبز باشد
  برایت زندگی آسان بماند
  تمام فصل سالت عید باشد
  چراغ خانه ات تابان بماند
  پیشاپیش عیدتون مبارک
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا