esw1
پسندها
5

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • همیشه رو به خورشید بایست ،

  اگر می خواهی تصویر زندگیت تیره و تار نیافتد.

  همیشه خودت را نقد بدان تا دیگران تو را به نسیه نفروشند.

  سعی کن استاد تغییر باشی ، نه قربانی تغییر .

  در زندگیت به کسی اعتماد کن که بهش ایمان داری نه احساس.

  و هرگز بخاطر مردم تغییر نکن !

  این جماعت هر روز تو را جور دیگری می خواهند .

  مردم زمان ما جنگ نرفتن اما می لنگند.....
  سلام ......خوبی؟

  مرسی از فعالیتت :sarma:

  واقعا یه کتاب جامع پرستاری گرفتی ؟
  آرزو دارم نوروزی که پیش رو داری ،

  آغاز روزهایی باشد که آرزو داری ..
  دلت شاد و لبت خندان بماند
  برایت عمرجاویدان بماند
  خدارا میدهم سوگند برعشق
  هرآن خواهی برایت آن بماند
  بپایت ثروتی افزون بریزد
  که چشم دشمنت حیران بماند
  تنت سالم سرایت سبز باشد
  برایت زندگی آسان بماند
  تمام فصل سالت عید باشد
  چراغ خانه ات تابان بماند
  پیشاپیش عیدتون مبارک
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا