arshade90
پسندها
12

نوشته‌های نمایه آخرین فعالیت فرستادن‌ها درباره

 • تباهی زندگی ما بر سه اصل است:
  حسرت دیروز - اتلاف امروز - ترس از فردا
  سلام اون پیوند oh قند لینک آدرس تایپیکرو بهم بده:)
  قانون یکم: به شما جسمی داده می*شود. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.
  قانون دوم: در مدرسه*ای غیر رسمی و تمام وقت نام*نویسی کرده*اید که "زندگی" نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید. چه این درس*ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح*ریزی کنید.
  قانون سوم: اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآیند آزمایش است، یک سلسله دادرسی، خطا و پیروزی*های گهگاهی، آزمایش*های ناکام نیز به همان اندازه آزمایش*های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.
  قانون چهارم: درس آنقدر تکرار می*شود تا آموخته شود. درس*ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار می*شوند، تا آنها را بیاموزید. وقتی آموختید می*توانید درس بعدی را شروع کنید، بنابراین بهتر است زودتر درس*هایتان را بیاموزید.
  قانون پنجم: آموختن پایان ندارد. هیچ بخشی از زندگی نیست که در آن درسی نباشد. اگر زنده هستید درس*هایتان را نیز باید بیاموزید.
  قانون ششم: قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید،سرزنش نکنید،تحقیرو مسخره نکنید، وگرنه سرتون میاد. خداوند شما را در همان شرایط قرار می*دهد تا ببیند شما چکار می*کنید.
  قانون هفتم: دیگران فقط آینه شما هستند. نمی*توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، مگر آنکه منعکس کننده چیزی باشد که درباره خودتان می*پسندید یا از آن بدتان می*آید.
  قانون هشتم: انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، این که با آنها چه می*کنید، بستگی به خودتان دارد.
  قانون نهم: جواب*هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.
  قانون دهم : خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
 • در حال بارگیری...
بالا