ملیسا

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1385
رشته تحصیلی
روانشناسی عمومی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
روانشناسی بالینی

امضا

سیب در انتهای کمال می افتد .برگ در انتهای زوال بنگر تو چون می افتی ،چو سیب یا چو برگ زرد .

خدا را دوست بدارید حداقلش این است که کسی را دوست دارید که روزی به او برسید .
بالا