Minaa.Gh

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
آمارزیستی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
Phd آمارزیستی

امضا

بزرگی میگفت راز شادکامی در این است که :

به اندازه ای که تلاش کرده ایم آرزو کنیم،

یا هر آرزو یی داریم ، از این به بعد به اندازه اش تلاش کنیم ...
:rose:

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا