azadeh92

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
آموزش بهداشت
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
Ph.D Health education and health promotion

امضا

لبخند بزن!
بدون انتظار پاسخی از دنیا ،
بدان روزی دنیا آنقدر شرمنده می شود
که به جای پاسخ لبخند ،
با تمام سازهایت می رقصد ...

چارلی چاپلین

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا