Arshida

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1393
رشته تحصیلی
مهندسی پزشکی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
مهندسی پزشکی

امضا

زندگی راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی، که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه میگردد؟
هیچ!!!

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا