گنجشک

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
91
رشته تحصیلی
هوشبری
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
نمیدونم شاید ژنتیک!!!!!:d
بالا