گل نیا

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1388
رشته تحصیلی
روان شناسی بالینی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
روان شناسی بالینی
بالا