کرهانی

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
سال سیاه وزارت بهداشت
رشته تحصیلی
مثل اینکه مسئولین صلاح دونستن آمارزیستی :)
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
Biostatistics

امضا

Say: He Allah is One
بالا