پرند62

تاریخ تولد
اکتبر 10
مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1386
رشته تحصیلی
روانشناسی عمومی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
روانشناسی بالینی
بالا