پارمیدا

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1392
رشته تحصیلی
..............................
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
....................

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا