نگی

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1391
رشته تحصیلی
زیست شناسی گرایش ژنتیک
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
دکترای ژنتیک پزشکی
بالا