محسن ن ک

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
87
رشته تحصیلی
ازمایشگاه
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
هماتولوژی
بالا