مامان شاین

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1376
رشته تحصیلی
بهداشت عمومی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
اپیدمیولوژی

امضا

برای کسی که شگفت‌زده‌ی خود نیست معجزه‌ای وجود ندارد. (اشنباخ)

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا