فاطمه رفیعی

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
زیست شناسی دریا
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بیوتکنولوژی پزشکی
بالا