عیسی پره

مقطع تحصیلی
کارشناسی ارشد
سال ورود به مقطع
1391
رشته تحصیلی
فیزیولوژی جانوری
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بیولوژی تولید مثل
بالا