عاطفه نخعی

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
77
رشته تحصیلی
میکروبیولوژی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
بیوشیمی

دنبال کنندگان

بالا