طاها

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1389
رشته تحصیلی
علوم آزمایشگاهی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ژنتیک

دنبال کنندگان

بالا