صیاد

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1390
رشته تحصیلی
ژنتیک
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ژنتیک انسانی

دنبال کنندگان

بالا