شادی 25

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1384
رشته تحصیلی
تغذیه و رژیم درمانی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
تغذیه و رزیم درمانی

امضا

من
تنهایی
خداااااااااااا
بالا