سنا

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1390
رشته تحصیلی
علوم ازمایشگاهی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
هماتولوژی

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا