سامان

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1381
رشته تحصیلی
پرستاری
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
پرستاری ویژه

امضا

خدایا مرا تو آفریدی . . .

برای خویش آفریدی . . .


پس مرا به صید هیچ آفریده مکن . . .

دنبال‌شدگان

دنبال کنندگان

بالا